Medlemsskap

Vill du vara med och påverka vårt boende i området? Som medlem i vår förening har du den möjligheten. Det finns få skäl till att inte vara medlem. Är vi många medlemmar så blir vi starka och kan ha inflytande i frågor som berör vår omedelbara närhet. Det har vi alla glädje av.

Vill du aktivt deltaga i föreningens verksamhet så är det välkommet, men inget som vi kräver av dig.

Medlemsavgiften är 150 kr/hushåll, år och erläggs genom inbetalning till postgironummer 5 33 97-6 (Bällsta Trädgårdsstadsförening).
Medlemsskapet gäller per kalenderår.
Vid betalningen är det viktigt att du anger Namn och adress.