Kontakt

e-post:
info@ballsta-bromma.se

Ordförande:
Emelie Fagerberg, Mjölvägen 22, 070-5524488

Vice ordf:
Ewa Candell, Mjölvägen 73, 0709–90 88 29

Sekreterare:
Lina Bingefors, Gamla Bromstensvägen 63, 070–319 75 32

Kassör:
Patrik Rudander, Kringelvägen 20, 070-483 92 88

Ledamot:
Linnéa Forsberg, Gamla Bromstensvägen 29, 070–407 78 52

Suppleant:

Valberedning:
Lars-Göran Jonsson, Gamla Bromstensvägen 87, 070 – 488 57 48
Olafur Danielsson, Skorpvägen 39, 073–735 99 03

Revisorer:
Björn Hedman, Gamla Bromstensvägen 83, 070–323 40 82
Bo Ljungvar, Gamla Bromstensvägen 17

fb
wikipedia