Intressegrupper

– Tillsammans är vi starka! Kanske brinner Du för något speciellt? Ett sätt att påverka vår närmiljö och vårt boende kan vara att aktivt deltaga i en intressegrupp.

Styrelsen ska föredras en avsiktsförklaring och vem som är utsedd till kontaktperson inför bildandet av en intressegrupp.
För att föreningen ska kunna ställa sig bakom eventuella skrivelser eller annan korrespondens avsett för det Allmänna ska dessa föregås av att ärendet kommunicerats med styrelsen.