Fornlämningar

GRAVFÄLT OCH RUNSTENAR
För trettio generationer sedan, under vikingatiden, fanns det bosättningar i Bällsta vilket de fyra fornlämningarna i området visar.
-Vid kakvägen upptäcktes i samband med att stadsplanen upprättades ett gravfält. Gravfältet består av nio fornlämningar och är beläget på en moränrygg. Förutom tre stensättningar och fem jordblandade rösen finns en bautasten. Fornlämning 130.
-Väster om Bällsta gård finns tio till femton högar jordblandade rösen och stensättningar. Fornlämning 49 och 50.
-Pakar gjorde dessa runor, lyder inskriptionen på den sentida runristning som finns cirka tvåhundra meter SV om Solvalla Travbana. Följ Hästkörvägen från Ankarstocksvägen upp till höjden så finns stenen strax vänster om vägen. Fornlämning 74.
Källa: Jubileumsskrift 1947-1997, 50 år. Av Lars-Olof Olsson

shapeimage_1
shapeimage_4

Fornlämningar är minnen efter landets tidigare invånare. De är också viktiga inslag i vår egen miljö och bidrar till att berika upplevelsen av kulturlandskapet.